Etik Kurallar- İş Ahlakı Tüzüğü

 

Öz İstanbul Nakliye kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü‘nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

  • Öz İstanbul Nakliye - tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;
  • Öz İstanbul Nakliye - Toplumsal faydaların gözetilmesi,
  • Öz İstanbul Nakliye - Yasalar ve diğer düzenlemelere uyum,
  • Öz İstanbul Nakliye -İş ortakları ve sosyal paydaş iletişiminin etkinliği,
  • Öz İstanbul Nakliye - Çalışan hakları ve çalışma koşullarının gözetilmesi,

Şirket haklarının gözetimi ve şeffaflık ana başlıkları üzerinde durmaktadır. Sorular ve bildirimler için etik@Öz İstanbul Nakliye .com e-posta adresi üzerinden Etik Kurulu Üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.

 

Öz İstanbul Nakliye Ambar Hizmetleri / Tüm Hakları Saklıdır.2019